TAG EN LANDBRUGSUDDANNELSE
SOM STUDENT

Studenterpraktik på landbrugsuddannelsen

Interesserer du dig for fremtidens fødevareproduktion, dyr, planter, klima og bæredygtighed?

Så vil du igen i 2024 kunne komme i studenterpraktik på landbrugsuddannelsen i uge 43. 

Igen i år er det en mulighed på i alt ti landbrugsskoler i Jylland og på Fyn.

Det ligger samtidig med Studiepraktik på de videregående uddannelser.

MIDTJYLLAND OG NORDJYLLAND

Agroskolen i Herning

Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg

Bygholm Landbrugsskole ved Horsens

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Kalø Økologisk Landbrugsskole ved Rønde 

Nordjyllands Landbrugsskole i Nibe

I løbet af de to dage deltager du i undervisningen i klasselokalet, den praktiske undervisning udenfor og det kostskoleliv, der er en naturlig del af en landbrugsuddannelse.

Du får gratis overnatning og er med til fællesspisning og sociale aktiviteter og vil møde landbrugselever på din egen alder.

Der kommer mere information ud om det konkrete tilbud i løbet af foråret.

Hvis du ikke kan vente, er du velkommen til at kontakte projektleder Dorte Skovgaard Wihre dsw@danskelandbrugsskoler.dk.

SYDDANMARK

Det bliver også muligt at komme i eud-praktik som gymnasieelev og student i region Syddanmark i 2024 på disse landbrugsskoler: 

Dalum Landbrugsskole i Odense

Grindsted Landbrugsskole

Gråsten Landbrugsskole

Kjærgaard Landbrugsskole ved Bramming.

Her kommer også mere nyt i løbet af foråret.

 

Studenterforløb på en landbrugsskole

Hvis du er eller på vej til at blive student kan du tage landbrugsuddannelsen via det særlige studenterforløb. 

Du får en bred uddannelse med mange muligheder for at specialisere dig indenfor økologi, dyr eller planter og arbejde med alt fra stordrift til nicheproduktion. Du kan få stor indflydelse på dit eget arbejdsliv og samtidig påtage dig et medansvar for at håndtere klimaet og naturens ressourcer.

Når du har en gymnasial uddannelse, kan du tage landbrugsuddannelsen på ca. 2½ år. Uddannelsen er en kombination mellem undervisning på en landbrugsskole og en læreplads på et landbrug.

Din gymnasiale uddannelse giver dig studiekompetence og derfor merit for flere af de teoretiske fag på landbrugsuddannelsen. Til gengæld får du en række nye fag som bæredygtighed, plantedyrkning, plantebeskyttelse, natur og landskabspleje, økologi, dyrehold, økonomi og teknik, som du prøver af i praksis med det samme på skolen.

Landbrugsskolerne har studenterforløb, som starter én gang om året. Der dannes særlige studenterhold, så du kommer til at følges med andre med samme baggrund som dig. Du kan bo på skolen, mens du tager den del af uddannelsen.

Når du er færdig med landbrugsuddannelsen, kan du enten arbejde i landbruget, eller læse videre som produktionsleder og agrarøkonom. Din viden og praktiske erfaring fra landbrugsuddannelsen er også et fantastisk afsæt for at fortsætte på en videregående uddannelse som fx dyrlæge, jordbrugsteknolog eller miljø- og fødevareøkonomi.

Læs ‘spørgsmål og svar for studenter’ til højre, hvor du også finder direkte links til skolernes beskrivelse af deres studenterforløb.

Spørgsmål og svar for studenter

Som student kan du tage landbrugsuddannelsen på ca. 2½ år. Du forkorter den ordinære uddannelse med over et år, fordi du halverer grundforløbet, har kortere praktik og kortere skoleperiode i løbet af din praktiktid.

 

 

På første del af uddannelsen – grundforløbet – har du bl.a. landbrugsproduktion, bliver undervist i staldene, lærer om afgrøder og deres dyrkning og at betjene de almindeligste landbrugsmaskiner. Du skal også tage medicinhåndteringskursus, svejsesikkerhedskursus, brandbekæmpelse, hygiejnebevis og førstehjælp.

Når du er tilbage på skolen fra lærepladsen – hovedforløbet – har du fag som plantebeskyttelse, landbrugsproduktion, økologi, bæredygtighed og grundlæggende økonomi og så kan du begynde at specialisere dig.

Du har adgang, uanset hvilken gymnasial uddannelse, du har taget. Men dine fag og niveauer fra din gymnasiale uddannelse spiller en rolle for, hvilke fag du kan få merit for og dermed kan springe over på landbrugsuddannelsen. Det er f.eks. fag som engelsk, samfundsfag og naturvidenskabelige grundfag.

Har du en uddannelsesaftale, når du starter på uddannelsen, kan du få løn med det samme, ellers kan du søge SU. Efter grundforløbet får alle løn i resten af uddannelsen.

Hvis du får SU, skal du betale ca. 600 kr. om ugen for at spise og bo på skolen. Har du en uddannelsesaftale og får løn vil du bo gratis, hvis din transporttid (med offentlig transport) er mere end 5 kvarter hver vej. Hvis den er kortere, skal du selv betale.

De landbrugsskoler, som har studenterforløb, starter dem én gang om året. Det varierer, om det er med sommer eller vinterstart. Kig på skolernes studenterforløb her. Nogle skoler kalder studenterforløbet turbo eller trin S:

Agroskolen, Herning – Studenterforløb (herningsholm.dk)

Asmildkloster Landbrugsskole, Viborg – EUD Turbolandmand – tag din landbrugsuddannelse på Asmildkloster

Bygholm Landbrugsskole, Horsens – Sæt turbo på din landbrugsuddannelse (bygholm.dk)

Dalum Landbrugsskole, Odense – Landbrugsuddannelse Studenterforløb – Dalum (dalumls.dk)

Jordbrugets Uddannelsescenter, Mårslet – Landmand – Knivskarp specialist i kvæg, svin eller planter (ju.dk)

Kjærgaard Landbrugsskole, Bramming – Studenterforløb – Kjærgaard Landbrugsskole (kjls.dk)

Kalø Økologisk Landbrugsskole – Faglært landmand | Viden Djurs

Nordjyllands Landbrugsskole – Fra gymnasiet? Bliv 1S elev – Nordjyllands Landbrugsskole (njylls.dk)

Du skal selv finde en læreplads, men landbrugsskolen hjælper naturligvis med råd og vejledning og har god kontakt til lokale landmænd. Seneste læreplads-tal viser, at alle elever på landbrugsuddannelsen har læreplads.

Landbruget har sin egen lederuddannelse, så du kan efter landbrugsuddannelsen blive produktionsleder på et halvt år og derefter agrarøkonom, som tager et år.

Uddannelser som dyrlæge, jordbrugsteknolog, miljø- og fødevareøkonomi eller cand.scient. i klimaforandringer er også oplagte, hvor du kan have glæde af at have arbejdet i praksis på din landbrugsuddannelse. Der kan være behov for at supplere med enkelte fag på højere niveau, hvis du ikke har det med fra gymnasiet. Tjek ug.dk/adgangskortet om konkrete uddannelser.

Du kan specialisere dig indenfor husdyr (kvæg eller gris), planter og teknik eller økologi.

Du kan blive ansat på en gård eller senere blive selvstændig landmand, men du kan også fortsætte på en videregående uddannelse.

Maria Nygaard Jensen er 21 år og stx-student og valgte landbruget efter inspiration fra en veninde. Fremtidsdrømmen er at arbejde som konsulent.

Jacob Kloster er 25 år og hhx-student før sin landbrugsuddannelse, fordi økonomi interesserer ham. Nu er han driftsleder på en stor grøntsagsproduktion på Samsø. 

Sanne Quorp er 25 år og stx-student. Hun drømmer om at blive dyrlæge, mens plan B er at læse videre til konsulent efter sin landbrugsuddannelse.

Charlotte Daabeck er 25 år og hhx-student. Hun troede, at hun skulle have et lederjob i erhvervslivet, men nu har hun en græskarproduktion. 

Jens Have er 22 år og hhx-student. Opvæksten på landet og ønsket om at bruge sine hænder trak ham til landbruget og nu er planen at overtage forældrenes gård.

Dagmar Bech Thun Madsen er 23 år og stx-student. Jobkompasset viste hende vej til landbrugsuddannelsen, som hun ser som et springbræt.

KLIK IND OG HØR OM UNDERVISNINGSFORMER, FAG OG FREMTID

MØD CECILIE
OG FÅ SVAR PÅ NOGLE
AF DINE SPØRGSMÅL
Velkommen til en virtuel introduktion til landbrugsuddannelsen. Klik ind og hør om tvivl, undervisningsformer, fag og fremtid.
A Om at vælge EUX
B Om at starte på landbrugsuddannelsen
C Om det faglige og undervisningsmiljøet
MØD CECILIE
OG FÅ SVAR PÅ NOGLE
AF DINE SPØRGSMÅL
Velkommen til en virtuel introduktion til landbrugsuddannelsen. Klik ind og hør om tvivl, undervisningsformer, fag og fremtid.
A Om det faglige og undervisningsmiljøet
B Om at starte på landbrugsuddannelsen
C Om det faglige og undervisningsmiljøet