Grønt Døgn

Landbrugsskolerne inviterer elever på efterskolerne til at deltage i Grønt Døgn i september. 

I løbet af 24 timer på en landbrugsskole deltager efterskoleeleverne i praktiske aktiviteter og konkurrencer og møder landbrugselever. Der vil være fokus på den grønne omstilling og landbrugets rolle i den. Samtidig vil eleverne opleve, at man også på en landbrugsskole kan glæde sig over kostskolelivet ligesom på efterskolen, da eleverne både spiser og sover på skolen på Grønt Døgn.

Seks jyske landbrugsskoler tilbyder Grønt Døgn i uge 39 i 2022. På alle skoler ligger Grønt Døgn fra kl. 11 på dag 1 til kl. 11 på dag 2.

På listen herunder kan du se navne på de skoler, hvor efterskoleeleverne kan komme på Grønt Døgn. Ud for skolens navn kan du se hvilke datoer i uge 39, opholdet finder sted. Og når du klikker på det efterfølgende link, kan du se skolens program og hvordan du tilmelder efterskolens elever og lærer.

 

Nordjyllands Landbrugsskole – torsdag 29. og fredag 30. september 

Grønt Døgn på Lundbæk – Nordjyllands Landbrugsskole (njylls.dk)

Agroskolen – torsdag 29. og fredag 30. september

Studiepraktik

Har du interesse for fremtidens fødevareproduktion, dyr, planter, klima og bæredygtighed?

Så er studiepraktik på en landbrugsskole måske noget for dig. Vi tilbyder et to dages studiepraktikforløb med tilbud om gratis overnatning den 27. og 28. oktober 2022 på otte landbrugsskoler på Fyn og i Jylland.

I løbet af de to praktikdage oplever du uddannelsen på nærmeste hold og får en fornemmelse af at gå på en landbrugsuddannelse som student. Du oplever både undervisningen i klasselokalet og den praktiske undervisning udenfor og det kostskoleliv, der er en naturlig del af en landbrugsuddannelse. Du deltager i fællesspisning og sociale aktiviteter og vil blive knyttet til en landbrugselev på din egen alder, som du kan spørge undervejs.

Landbrugsskolerne tilbyder et særligt forløb for studenter, hvor du kan blive faglært landmand på 2½ år. Derefter kan du få job i landbruget eller du kan få et godt praktisk grundlag og viden for at læse videre til f.eks. dyrlæge, agronom, agrobiolog, jordbrugsteknolog eller en anden videregående uddannelse indenfor natur, klima eller dyr.

Læs mere om studiepraktik på en landbrugsskole på studiepraktik.nu – se under Danske Landbrugsskoler eller landbrugsskoler, hvor du mellem 8. og 15. september kan tilmelde på en af de otte skoler.

Læs mere om studenterforløbet under ’landbrugsuddannelsen’.

UDDANNELSE MED ET HAV AF MULIGHEDER

Dit uddannelsesvalg er blot et skridt på vejen til et spændende uddannelses- og arbejdsliv. En landbrugsuddannelse åbner mange døre for meningsfulde job og videre uddannelse. Du kan arbejde på en gård, blive rådgiver, konsulent eller lærer  – eller tage en videregående uddannelse som dyrlæge eller agronom. Hele uddannelsen kan tages i Danmark eller noget af den udenfor landets grænser.

Og så har landbrugsuddannelsen sin helt egen lederuddannelse.

Læs mere om uddannelsen og se og hør flere unge fortælle herunder og under ‘landbrugsuddannelsen’.

Danske Landbrugsskoler

er en forening for 11 landbrugsskoler, som alle udbyder landbrugsuddannelsen. 

Landbrugsuddannelsen tager fire år, hvis du kommer direkte fra grundskolen og hvis du enten er student eller har en anden erhvervsuddannelse, kan du tage uddannelsen på ca. 2,5 år.