TAG EN LANDBRUGSUDDANNELSE
SOM STUDENT

Studenterforløb på en landbrugsskole

Hvis du er optaget af, hvad alle på kloden skal leve af i fremtiden og samtidig gerne vil medvirke til, at det sker på en bæredygtig måde, er uddannelsen som fremtidens fødevareproducent måske noget for dig?

Du får en bred uddannelse med mange muligheder for at specialisere dig indenfor økologi, dyr eller planter og arbejde med alt fra stordrift til nicheproduktion. Du kan få stor indflydelse på dit eget arbejdsliv og samtidig påtage dig et medansvar for at håndtere klimaet og naturens ressourcer.

Når du har en gymnasial uddannelse, kan du tage landbrugsuddannelsen på ca. 2½ år. Uddannelsen er en kombination mellem undervisning på en landbrugsskole og en læreplads på et landbrug.

Din gymnasiale uddannelse giver dig studiekompetence og derfor merit for flere af de teoretiske fag på landbrugsuddannelsen. Til gengæld får du en række nye fag som bæredygtighed, plantedyrkning, plantebeskyttelse, natur og landskabspleje, økologi, dyrehold, økonomi og teknik, som du prøver af i praksis med det samme på skolen.

Landbrugsskolerne har studenterforløb, som starter én gang om året. Der dannes særlige studenterhold, så du kommer til at følges med andre med samme baggrund som dig. Du kan bo på skolen, mens du tager den del af uddannelsen.

Når du er færdig med landbrugsuddannelsen, kan du enten arbejde i landbruget, eller læse videre som produktionsleder og agrarøkonom. Din viden og praktiske erfaring fra landbrugsuddannelsen er også et fantastisk afsæt for at fortsætte på en videregående uddannelse som fx dyrlæge, jordbrugsteknolog eller miljø- og fødevareøkonomi.

Som student kan du tage landbrugsuddannelsen på ca. 2½ år. Du forkorter den ordinære uddannelse med over et år, fordi du halverer grundforløbet, har kortere praktik og kortere skoleperiode i løbet af din praktiktid.

Hvilke fag har jeg?

På første del af uddannelsen – grundforløbet – har du bl.a. landbrugsproduktion, bliver undervist i staldene, lærer om afgrøder og deres dyrkning og at betjene de almindeligste landbrugsmaskiner. Du skal også tage medicinhåndteringskursus, svejsesikkerhedskursus, brandbekæmpelse, hygiejnebevis og førstehjælp.

Når du er tilbage på skolen fra lærepladsen – hovedforløbet – har du fag som plantebeskyttelse, landbrugsproduktion, økologi, bæredygtighed og grundlæggende økonomi og så kan du begynde at specialisere dig.

Hvilke adgangskrav er der og hvad får jeg merit for som student?

Du har adgang, uanset hvilken gymnasial uddannelse, du har taget. Men dine fag og niveauer fra din gymnasiale uddannelse spiller en rolle for, hvilke fag du kan få merit for og dermed kan springe over på landbrugsuddannelsen. Det er f.eks. fag som engelsk, samfundsfag og naturvidenskabelige grundfag.

Hvordan er min økonomi?

Har du en uddannelsesaftale, når du starter på uddannelsen, kan du få løn med det samme, ellers kan du søge SU. Efter grundforløbet får alle løn i resten af uddannelsen.

Hvis du får SU, skal du betale ca. 600 kr. om ugen for at spise og bo på skolen. Har du en uddannelsesaftale og får løn vil du bo gratis, hvis din transporttid (med offentlig transport) er mere end 5 kvarter hver vej. Hvis den er kortere, skal du selv betale.

Hvornår skal jeg søge?

De landbrugsskoler, som har studenterforløb, starter dem én gang om året. Det varierer, om det er med sommer eller vinterstart, så tjek skolernes hjemmesider her
(her indsættes et link til skolernes studenter-punkt fra danskelandbrugsskoler.dk)

Hvordan får jeg læreplads?

Du skal selv finde en læreplads, men landbrugsskolen hjælper naturligvis med råd og vejledning og har god kontakt til lokale landmænd.

Hvordan kan jeg videreuddanne mig?

Landbruget har sin egen lederuddannelse, så du kan efter landbrugsuddannelsen blive produktionsleder på et halvt år og derefter agrarøkonom, som tager et år.

Uddannelser som dyrlæge, jordbrugsteknolog, miljø- og fødevareøkonomi eller cand.scient. i klimaforandringer er også oplagte, hvor du kan have glæde af at have arbejdet i praksis på din landbrugsuddannelse. Der kan være behov for at supplere med enkelte fag på højere niveau, hvis du ikke har det med fra gymnasiet. Tjek ug.dk/adgangskortet om konkrete uddannelser.

Hvordan kan jeg specialisere mig i løbet af uddannelsen?

Du kan specialisere dig indenfor husdyr (kvæg eller gris), planter og teknik eller økologi.

Hvilke jobmuligheder får jeg efterfølgende?

Du kan blive ansat på en gård eller senere blive selvstændig landmand, men du kan også fortsætte på en videregående uddannelse.

Landbrugsuddannelsen tager 4 år, uanset om du vælger at tage den med eller uden eux. I begge tilfælde er du skiftevis på landbrugsskolen og i praktik, men forskellen er fordelingen mellem skole og praktik. På den ordinære uddannelse er praktikken hos en landmand to år og tre måneder, mens den kun er et år og syv måneder på eux. Til gengæld bruger eux’erne de otte måneder på at nå et gymnasialt niveau i en række fag på skolen.

Landbrugsuddannelsen kan også tages med eux, hvor du samtidig med erhvervsuddannelsen tager en gymnasial uddannelse. På den måde får du mange flere muligheder for at læse videre, hvis du med det samme eller efter nogle år i erhvervet vil tage en videregående uddannelse som fx agronom, dyrlæge eller noget helt tredje. 

Med en landbrugsuddannelse har du erhvervskompetence og dine kvalifikationer er attraktive i mange funktioner. Du kan også vælge at læse videre med det samme eller efter nogle år i arbejde. Du kan vælge en lederuddannelse, som er omtalt nedenfor, men du kan også vælge en kort eller lang videregående uddannelse.

Når du har erfaring med planter og dyr fra landbrugsuddannelsen, er uddannelser som agronom, dyrlæge eller jordbrugsteknolog. Men du har også adgang til et hav af andre uddannelser. 

Prøv adgangskortet, hvor du kan få et overblik over dine muligheder baseret på dine interesser:

https://www.ug.dk/adgangskortet/

Landbrugsuddannelsen har som den eneste erhvervsuddannelse en integreret lederuddannelse, som består af først produktionsleder og derefter agrarøkonom.

Lederuddannelserne kombinerer din landbrugsfaglige viden med fag om økonomisk, strategisk og personalepolitisk ledelse inden for landbrug.

Som uddannet landmand kan du først tage uddannelsen til produktionsleder – trin 3 – på et halvt år og derefter til  agrarøkonom – trin 4, som tager et år.

Uddannelsen til agrarøkonom kan nu også tages på deltid sideløbende med dit fuldtidsarbejde.

Produktionsleder retter sig mod ledere inden for landbruget, mens agrarøkonom giver mulighed for arbejde som rådgivende konsulent i landbrugserhvervet.

På agrarøkonom-uddannelsen får du yderligere viden om planlægning, produktions- og salgsstrategier, personalepolitik, samarbejdet med andre virksomheder i relation til landbruget, samt udvikling af dine personlige lederevner.

KLIK IND OG HØR OM UNDERVISNINGSFORMER, FAG OG FREMTID

MØD CECILIE
OG FÅ SVAR PÅ NOGLE
AF DINE SPØRGSMÅL
Velkommen til en virtuel introduktion til landbrugsuddannelsen. Klik ind og hør om tvivl, undervisningsformer, fag og fremtid.
A Om at vælge EUX
B Om at starte på landbrugsuddannelsen
C Om det faglige og undervisningsmiljøet

KLIK IND OG HØR OM UNDERVISNINGSFORMER, FAG OG FREMTID

MØD CECILIE
OG FÅ SVAR PÅ NOGLE
AF DINE SPØRGSMÅL
Velkommen til en virtuel introduktion til landbrugsuddannelsen. Klik ind og hør om tvivl, undervisningsformer, fag og fremtid.
A Om at vælge EUX
B Om at starte på landbrugsuddannelsen
C Om det faglige og undervisningsmiljøet
MØD CECILIE
OG FÅ SVAR PÅ NOGLE
AF DINE SPØRGSMÅL
Velkommen til en virtuel introduktion til landbrugsuddannelsen. Klik ind og hør om tvivl, undervisningsformer, fag og fremtid.
A Om det faglige og undervisningsmiljøet
B Om at starte på landbrugsuddannelsen
C Om det faglige og undervisningsmiljøet
MØD CECILIE
OG FÅ SVAR PÅ NOGLE
AF DINE SPØRGSMÅL
Velkommen til en virtuel introduktion til landbrugsuddannelsen. Klik ind og hør om tvivl, undervisningsformer, fag og fremtid.
A Om det faglige og undervisningsmiljøet
B Om at starte på landbrugsuddannelsen
C Om det faglige og undervisningsmiljøet

LANDBRUGETS UDDANNELSER

LANDBRUGSASSISTENT: 2 ÅR (TRIN1)
 • GRUNDFORLØB
 • PRAKTIK
 • SKOLEPERIODE
 • PRAKTIK
LANDMAND: CA. 3 ÅR OG 8 MDR. (TRIN1+2)(SPECIALE: HUSDYR)
 • GRUNDFORLØB
 • PRAKTIK
 • SKOLEPERIODE
 • PRAKTIK
 • SKOLEPERIODE
 • PRAKTIK
 • (TRIN3+4)
LANDMAND: CA. 3 ÅR OG 8 MDR. (TRIN1+2)(SPECIALE: PLANTER)
 • GRUNDFORLØB
 • PRAKTIK
 • SKOLEPERIODE
 • PRAKTIK
 • SKOLEPERIODE
 • PRAKTIK
 • (TRIN3+4)
JORDBRUGSMASKINFØRER: CA. 3 ÅR OG 8 MDR. (TRIN1+2)
 • GRUNDFORLØB
 • PRAKTIK
 • SKOLEPERIODE
 • PRAKTIK
 • SKOLEPERIODE
 • PRAKTIK
 • (TRIN3+4)
LANDBRUGETS LEDERUDDANNELSE

Der er krav om erhvervserfaring mellem trin 2 og 3. Overbygning (trin3+4)

 • PRODUKTIONSLEDER
 • AGRARØKONOM