Danske Landbrugsskoler

Danske Landbrugsskoler er en forening for skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Foreningen har en mere end 110-årig historie. En af foreningens vigtigste opgaver er, at varetage landbrugsskolernes uddannelsespolitiske interesser samt styrke skolernes netværk og samarbejde på bl.a. det pædagogiske, faglige og institutionelle område.

Danske Landbrugsskoler leverer det vigtigste råstof til et af Danmark vigtigste erhverv – veluddannede unge.

Danske Landbrugsskolers bestyrelse

– Formand Jens Munk Kruse, Forstander Dalum Landbrugsskole

– Næstformand Erik Poulstrup, Forstander Nordjyllands Landbrugsskole

– Kaj Aage Højgaard, Forstander Bygholm Landbrugsskole

Lars M. Andersen, Forstander Asmildkloster Landbrugsskole

– Michelle Børsting Stærk, Konst. forstander Agroskolen i Hammerum

Lene Søholt Jacobsen, Forstander Grindsted Landbrugsskole

Bjarne Ebbesen, Forstander Gråsten Landbrugsskole

Peter Lund Moesgaard, Direktør Jordbrugets Uddannelsescenter

Morten Erbs, Forstander Viden Djurs (Kalø Økologisk Landbrugsskole)

Kaj Abrahamsen, Forstander Kjærgaard Landbrugsskole

Mette Krog, Uddannelseschef ZBC Landbrugs- & Gartnerskole

Birgitte Weidenhof, uddannelseschef Kold College

 

Danske Landbrugsskoler Strategi 2018-2020

Danske Landbrugsskolers vedtægter d. 8. maj 2017

Danske Landbrugsskolers Forretningsorden d. 8. maj 2017

Danske Landbrugsskoler – Repræsentationsoversigt

Skoleterminer på landbrugsskolerne

Årsmødeprogram 2018