Nyhedsbrev

  - Danske Landbrugsskolers Nyhedsbrev

Kære alle på de danske landbrugsskoler.

Som de fleste af jer nok ved, så trådte jeg til som sekretariatschef for Danske Landbrugsskoler d. 1. august 2014 som afløser for Flemming Haagen Madsen. Her 85 spændende og travle arbejdsdage senere vil jeg i dette nyhedsbrev på vegne af Danske Landbrugsskolers formandskab og bestyrelse – og ikke mindst sekretariat – forsøge at samle lidt op på foreningens og skolernes arbejde siden sommerferien.

 

Jeg vil også forsøge at skitsere de væsentligste indsatsområder i 2015, så I alle får en idé om hvilke opgaver, der lægger foran os, og hvordan foreningen har tænkt os at takle dem. Vi vil også forsøge, at give jer en estimeret tidsplan, så I har mulighed for, at planlægge jeres arbejde optimalt ude på skolerne. (Det giver jer også en fin idé om hvad jeres forstandere/direktører laver i forenings regi og hvorfor, at de kommer og beder jer om forskellige input til diverse J).

 

Det er selvfølgeligt ikke muligt, at medtage alle elementer af foreningens og skolernes arbejde, men det skulle gerne hjælpe med til, at give et lidt bedre overblik og en bedre mulighed til at bidrage til skoleformens udvikling. Grundet de mange udfordringer vi som skoleform står overfor, så er det imperativt, at vi alle bidrager positivt til, at sikre ikke bare kvaliteten på vores egne skoler, men til at vi som skoleform står stærkere frem mod 2017, hvor alle erhvervsuddannelser skal i udbud.

Klik her for at læse hele nyhedsbrevet