Ny hjemmeside

  - Ny hjemmeside for Danske Landbrugsskoler

Fredag d. 28. november 2014 ser Danske Landbrugsskolers nye hjemmeside dagens lys. Hjemmesiden har implementeret en ny gennemskuelig struktur, indholdskvaliteten har fået et løft, der er kommet nye features og det vigtigste indhold er aldrig mere end to klik væk.

Danske Landbrugsskoler har samtidigt fået en ny visuel identitet bl.a. repræsenteret ved et nyt logo, der visuelt trækker på nogle synergier mellem skolerne og erhvervet. Den visuelle identitet er en del af foreningens samlede identitetsarbejde, der stadig er under udvikling (under arbejdstitlen ”Grøn er det nye Sort”).

Hjemmesiden er som nævnt første generation og planen er, at udvikle løbende på indholdet således, at der løbende udvikles kvalitativt, kvantitativt og kreativt efterhånden som foreningen, skolerne og sekretariatet udvikler dette.

Hjemmesiden vil ikke strukturelt forandres, men vil på sigt kunne suppleres af fx flere dedikerede sharepoint portaler a la lærernes eksisterende portal, bl.a. vil forstanderne få deres egen portal.

Hjemmesiden vil som udgangspunkt primært formidle oplysninger, der er fælles for skoleformen, grundlæggende viden om landbrugsuddannelsen og landbrugets lederuddannelse, nyheder af generel interesse, kampagner o. lign.

Hjemmesiden vil dog løbende blive udvidet med en databank for skoleformen, Danske Landbrugsskolers holdninger om centrale politiske begivenheder, aktiviteter på alle skolerne, baggrundsnotater etc.

Grundlæggende så skal www.danskelandbrugsskoler.dk få interesserede ind på hjemmesiden, gøre dem lidt klogere og sende dem videre til skolernes hjemmesider – det er foreningens raison d’être.