Praktik – Dette gælder elever i uddannelsen til landmand

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen.

Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Praktikpladssituationen er rimelig god og langt størstedelen af de unge, der søger en praktikplads finder en, men du kan eventuelt få hjælp af skolen. Der er ikke mulighed for at komme i skolepraktik.

Læs om de forskellige praktikmuligheder i Sådan søger du praktikplads.

På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på landbrugsuddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Uddannelsesaftaler

Der blev i 2015 indgået 1.761 uddannelsesaftaler på uddannelsen, heraf 53 i specialet jordbrugsmaskinfører, 1.053 i specialet husdyr, 364 i specialet planter og 278 på trinet landbrugsassistent.

I 2015 fuldførte 306 trin 1 (landbrugsassistent), 677 trin 2 (landmand), 289 trin 3 (Produktionsleder), 176 trin 4 (Virksomhedsleder) og 128 trin 5 (Agrarøkonom).

Praktikken i Landbrugsuddannelsen er en vigtig del af uddannelsen. Store dele af de færdigheder du skal kunne for at være en god Landmand, skal du lære i praktiktiden. Derfor er det vigtigt, at du vælger en praktikplads, der har den eller de produktionsgrene, der interesserer dig. Du kan få hjælp hos studievejlederen på landbrugsskolen eller hos UU-vejlederen til at finde den rigtige praktikplads.

En dygtig landmand ved, hvordan man får dyrene til at trives. Med ansvaret for dyrene i produktionen er det nemlig vigtigt både for dyrene og for landmandens pengepung, at de har det godt.

Dit ansvar

På uddannelsen lærer du alt, hvad der skal til for at passe dyrene. Du får ansvaret for at fodre dem og justere deres foderplaner ud fra deres livscyklus, ernæringstilstand mm. Du lærer også at håndtere og forebygge sygdomme hos dem, og hvordan du skal reagere, når noget ikke er helt, som det plejer at være i stalden og på marken.

Moderne maskiner

Samtidig lærer du at betjene og vedligeholde de moderne maskiner, tekniske installationer, overvågningsudstyr og andet produktionsudstyr, som spiller en helt central rolle i dagligdagen. Og så får du et grundlæggende indblik, hvad der skal til for at skabe penge på bundlinien ved husdyrproduktionen.