Økonomi – Løn i praktik og på skole

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både når du er i praktik og på skoleperioderne. Begyndelseslønnen på uddannelsen er ca. 9.500 kr. om måneden, slutlønnen ca. 14.500 kr.

Begynder du uddannelsen med skoleophold, får du ikke løn i skoleperioden, med mindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Er du over 25 år kan der være andre økonomiske muligheder.