Kom godt i gang med uddannelsen – Ny struktur fra 2015

Fra sommeren 2015 ændres strukturen på erhvervsuddannelserne

For unge der kommer direkte fra folkeskolen og op til 1 år efter, så deles landbrugsuddannelsen op i grundforløb 1 (20 uger), grundforløb 2 (20 uger) og et hovedforløb (2 år 5-11 måneder). Unge der har været fra uddannelsessystemet i længere tid vil typisk starte med at få en uddannelsesaftale og starte på grundforløb 2 eller hvis de har meget erfaring direkte på hovedforløbet.

Nye adgangskrav i 2015

Ved optagelsen i 2015 betyder ændringerne, at du skal have mindst 02 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse har du direkte adgang til en landbrugsuddannelse.

Hvis du har afsluttet en anden ungdomsuddannelse kan du opnå merit (afkortning af uddannelsen).

Hvis du har en gymnasial uddannelse kan du efter en vurdering af deres erhvervede kompetencer få tilrettelagt et kortere forløb.

Spørgsmål om vurdering af kompetencer skal i første omgang rettes til den skole hvor du vil søge optagelse.