VELKOMMEN UDENFOR

En landbrugsuddannelse er en vej til et arbejde ude i naturen. Til et liv med dyr, til et liv med planter, til et liv med masser af liv.

Uddannelsen til landmand giver en grundlæggende viden om husdyr og jorddyrkning. I Danmark har vi mange små og store gårde med moderne bygninger og anlæg med mange produktionsdyr. I alt er der ca. 40.000 landbrug, ca. ½ million køer på græs, og der produceres ca. 30 mil. svin hvert år. og sektoren eksporterer for ca. 170 mia. kr. hvert år.

På uddannelsen lærer du også om de tekniske indretninger, hvordan de styres, og hvordan de vedligeholdes. Også regnskab, økonomi og planlægning er vigtige emner for en landmand.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får du undervisning i fag som husdyr, plantedyrkning, teknikfag og sprøjteteknik. Men du skal også have fag som naturfag, engelsk/internationalisering og økonomi samt økologi og bæredygtighed.

Du kan afslutte som landbrugsassistent eller som landmand med speciale i husdyr eller planter. Eller du kan afslutte som jordbrugsmaskinfører.

Som landbrugsassistent lærer du at planlægge og udføre de almindeligt forekommende opgaver inden for landbruget.

Som landmand med specialet husdyr lærer du bl.a. at vurdere dyrebesætninger, du lærer at planlægge avl, tage stilling til foderkvaliteter, og du lærer om transport af dyr og dyrevelfærd.

Som landmand med speciale i planter lærer du bl.a. at udarbejde planer for såning, gødning og sprøjtning. Du lærer også at arbejde med og vedligeholde de mange maskiner, der indgår i landbrugsdrift. Også naturpleje og pasning af vildt indgår i uddannelsen.

Som jordbrugsmaskinfører lærer du bl.a. at arbejde med de forskellige landbrugsmaskiner. Du lærer at bruge værkstedsmaskiner og håndværktøj i forbindelse med vedligeholdelse og mindre reparationer.

Uddannelsen blander teori og praksis

Hvis du kommer fra folkeskolen tager uddannelsen tager 3 år og 5 – 11 måneder og er en blanding af teori og praksis. Læringen på skolen spiller nemlig nøje sammen med og understøtter den virkelighed og dagligdag, som du møder i praktikken. På den måde får du jord under neglene og stof til hjernen på samme tid.

Eux

Som noget forholdsvist nyt, så har du muligheden for at tage eux i forbindelse med, at du tager din landbrugsuddannelse. Du får samtidigt med, at du tager en fuldstændig erhvervsuddannelse samtidigt det man kalder ‘generel studiekompetence’ og bliver ligestillet med personer, der har en gymnasial eksamen, hvis du gennemfører den 4-årige eux. Gymnasiefagene bliver typisk planlagt og afholdt i et samarbejde med det lokale gymnasium.

Bagefter kan du altså læse videre og videreuddanne dig på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen.

Muligheden for at tage en eux findes på de fleste skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen.

Landbrugets Lederuddannelse

Landbrugsuddannelsen har som den eneste erhvervsuddannelse en integreret lederuddannelse. Dvs. er du uddannet landmand, kan du tage Produktionsleder – trin 3 – på 20 uger eller agrarøkonom – trin 4 – på 40 uger.
Lederuddannelserne kombinerer din landbrugsfaglige viden med fag om økonomisk, strategisk og personalepolitisk ledelse inden for landbrug.

Trinet produktionsleder retter sig mod ledere inden for landbruget, mens trinet agrarøkonom giver mulighed for arbejde som rådgivende konsulent i landbrugserhvervet.

Produktionsleder trin 3 omfatter 20 ugers undervisning på skole. Fælles for alle trin er, at du får undervisning i, hvordan man tilrettelægger og gennemfører en landbrugsproduktion ud fra en biologisk, en teknisk og en økonomisk viden.

Du lærer også at analysere forholdene med henblik på eventuelle behov for ændringer, og du lærer at lede ansatte medarbejdere og oplære unge i landbrugsuddannelsen.

På Agrarøkonom trin 4 får du yderligere viden om planlægning, produktions- og salgsstrategier, personalepolitik, samarbejdet med andre virksomheder i relation til landbruget, samt udvikling af dine personlige lederevner.