Kaj Højgaard på L&F møde

  - Kaj Højgaard på talerstolen på L&F delegeretmøde i Herning

Danske Landbrugsskolers formand Kaj Højgaard på talerstolen på L&F delegeretmøde i Herning – læs talen her – 5. november 2014

Først og fremmest tak for invitationen, og tak for en god beretning, Martin.

Du pegede blandt andet på en af de brændende platforme – det manglende generationsskifte! Dog havde jeg håbet, at du også ville nævne den store trussel, som den forestående erhvervsuddannelsesreform kan blive for de danske landbrugsskoler og dermed for landbrugserhvervet som helhed.

Grundlaget for landbrugets fremtidige succes er, som I alle ved, at de unge, der trods den megen krisesnak og de mange sager, der ikke altid tegner et skønbillede af erhvervet, ser en fremtid som landmand eller ansat på en bedrift som det bedste job i verden.

Derfor arbejder landbrugsskolerne med udgangspunkt i erhvervsuddannelsesreformen, der blev vedtaget tidligere i år på:

  • At opdatere og kvalitetssikre både landbrugsuddannelsen og landbrugets lederuddannelse i tæt samarbejde med Axelborg og undervisningsministeriet.
  • At få udbredt EUX (for de dygtige unge, der får en adgangsgivende gymnasial uddannelse samtidigt med at de får en landbrugsuddannelse)
  • Og ikke mindst at sikre, at vi også i fremtiden har selvstændige landbrugsskoler, en selvstændig landbrugsuddannelse og en lederuddannelse, der er en del af erhvervsuddannelsen.

Det sidste punkt er ikke garanteret, da der i 2017 kommer en udbudsrunde hvor alle uddannelsesudbydere kan byde ind på hvilke uddannelser, de vil udbyde og hvor i landet.

  • Derfor har vi behov for, at I gør jeres indflydelse gældende alle steder I har jeres gang – lokalt, regionalt og på Christiansborg – med ét stærkt budskab:
    • Danmark har behov for det stærke lokale og selvstændige kostskolebaserede udbud, som landbrugsskolerne tilbyder, herunder den kulturbærende rolle i forhold til den innovation og iværksættertrang, som er så fundamental og kendetegnende for landbruget!

Som formand for de Danske Landbrugsskoler vil jeg også opfordre jer alle – (jer landmænd) i salen til at tage jeres uddannelsesansvar alvorligt og sikre, at de mange unge, der ser landbruget som deres fremtid, en garanti for at kunne gennemføre deres uddannelse – ingen lærepladser er lig med ingen fremtidige landmænd til at klare generationsskiftet – så længe at vi ikke er på ministeriets positivliste over uddannelser med skolepraktik.

Hvis I hjælper til med at sikre landbrugsskolernes status efter udbudsrunden og tilstrækkeligt med lærepladser, så lover jeg, at landbrugsskolerne i fremtiden fortsat tilbyder verdens bedste landbrugsuddannelse og en lederuddannelse af høj kvalitet og som har et skarpt blik på fremtidens udfordringer.

Men det kan ikke understreges tydeligt nok, at det er lige nu og her, at vi også på det område alle skal løfte i flok, for i fremtiden er det ikke en selvfølge, at I landmænd fortsat har en unik indflydelse på uddannelsen af næste generation. Jeg håber meget, at I vil være med til at sikre, at uddannelse af morgendagens landmænd ikke glider ud af jeres hænder. Derfor er det værste I kan gøre – at gøre ingenting!

Lone og Martin ved det godt – nu ved I det også – Tak for jeres opmærksomhed.