Jobopslag

  - Danske Landbrugsskolers sekretariat søger 4 dygtige og kreativt tænkende kolleger til 1½ års projektansættelser. Danske Landbrugsskoler er sekretariat for erhvervsskoler, der udbyder landbrugsuddannelsen og er placeret centralt i København. Sekretariatet varetager bl.a. skolernes uddannelsespolitiske interesser og har over de næste 1½ år fået en fondsbevilling, der muliggør at opprioritere arbejdet med rekruttering af unge til […]

Danske Landbrugsskolers sekretariat søger 4 dygtige og kreativt tænkende kolleger til 1½ års projektansættelser.

Danske Landbrugsskoler er sekretariat for erhvervsskoler, der udbyder landbrugsuddannelsen og er placeret centralt i København. Sekretariatet varetager bl.a. skolernes uddannelsespolitiske interesser og har over de næste 1½ år fået en fondsbevilling, der muliggør at opprioritere arbejdet med rekruttering af unge til landbrugsuddannelsen, og styrke landbrugsuddannelsens position.

Derfor søger vi pr. 1. maj eller 1. juni 2021 4 nye kolleger til at arbejde med de forskellige aspekter af projektet. Som udgangspunkt er der tale om fire definerede arbejdsområder, men efter ansøgernes kompetenceprofiler kan opgaveporteføljen tilpasses.

Projektansættelserne er som udgangspunkt 1½ år.

  • Projektleder – Sekretariat (1½ år)
  • Projektkonsulent – Sekretariat (1½ år)
  • Projektkonsulent – Folkeskole og vejledning (1½ år)
  • Projektkonsulent – Data og analyse (6-12 måneder)

Projektleder

Projektlederen får sammen med sekretariatschefen ansvaret for at styre projektet og koordinere det arbejde som de øvrige projektansatte bidrager med. Der er udviklet et overordnet koncept for rekrutteringsprojektet, men projektlederen får mulighed for at bidrage væsentligt med både idéer og indsatsområder. Projektet har meget fokus på identitet, branding, visuelle elementer, narrativer samt mere konkrete elementer som ny hjemmeside, kommunikation til interessenter o. lign.

Grundet den relativt korte projektperiode så forventes et stort kendskab til erhvervsuddannelserne og erhvervsuddannelsesinstitutioner samt veldokumenterede projektledererfaringer.

Derudover efterspørges erfaring med identitet, branding, kommunikation og markedsføring samt erfaring med at arbejde strategisk og en evne til at arbejde selvstændigt. Til sidst, men ikke mindst, så anerkendes iderigdom og kreative vinkler samt generelt godt humør.

Uddannelsesmæssig baggrund kan være fx journalist, cand. Comm., antropolog eller økonom.

Erfaringsbaggrund, fx ansat i en interesseorganisation inden for uddannelse, reklamebureau, erhvervsskole/landbrugsskole, ministeriel baggrund, bestyrelsesarbejde, selvstændig etc.

Udviklingskonsulent

Udviklingskonsulenten vil arbejde tæt sammen med projektleder og sekretariatschef og vil være med i udviklingsprocessen samt have ansvar for afvikling og implementering af de underlæggende opgaver. Derudover vil projektkonsulenten have fokus på rekrutteringsdata og analyser. Der vil være stort fokus på samarbejde med medlemsskoler og øvrige interessenter, så der er behov for gode samarbejds- og kommunikationsevner såvel som stærke analytiske evner.

Uddannelsesmæssig baggrund, fx samfundsvidenskabelig kandidatgrad., sociolog, kommunikationsuddannelse etc.

Erfaringsbaggrund, fx ministerium, analyseinstitut, rådgivningsfirma, kommunikationsfirma etc.

Folkeskole- og vejledningskonsulent

Folkeskole- og vejledningskonsulenten vil naturligt arbejde meget i felten, dvs. stillingen er forankret i sekretariatet, men medarbejderen vil som udgangspunkt arbejde hjemmefra og kan derfor være bosat i hele Danmark.

Projektkonsulenten for folkeskole og vejledning vil have ansvaret for at udvikle og implementere en samarbejdsmodel for landbrugsuddannelsen ift. folkeskole og vejledningssystemet i samarbejde med sekretariatschefen. Opgaven er (1) at styrke kendskabet i folkeskolen hos både elever og lærere til landbrugsuddannelsen, landbrugsskolerne og deres ansatte og erhvervsskoledidaktikken (2) at få placeret landbrugsuddannelsen stærkere i vejledningssystemet.   

Stillingen kræver en høj grad af udadvendthed, evne til at sparke døre ind og skabe netværk. Der er også behov for at kunne tænke nye løsningsmodeller og kommunikationsformer. Projektkonsulenten skal være erfaren med at arbejde med relationer til folkeskoler, UU-vejledning, kommunale beslutningstagere Projektkonsulenten skal have en grundig indsigt i landbrugsuddannelsen samt erfaring med rekruttering.

Uddannelsesmæssig baggrund, fx landbrugsuddannelse, folkeskolelærer, vejledningsuddannelse etc.

Erfaringsbaggrund, fx ansat på landbrugsskole, erhvervsskole eller i vejledningssystemet, sælger etc.

Data- og analyse konsulent

Data- og analysekonsulenten vil arbejde tæt sammen med de øvrige ansatte i sekretariatet om at udvikle en ensartet standard for data på de enkelte skoler og en struktur i sekretariatet, der opsamler og anvender data. Stillingen er beregnet til 616 timer og kan organiseres som enten en fuldtidsstilling over et ½ år eller som en deltidsstilling over 1 år.  

Stillingen fordrer erfaring med dataindsamling og anvendelse af data samt gerne erfaring med implementering og forankring i uddannelsesinstitutioner.

Uddannelsesmæssig baggrund, fx sociolog, datalog, bibliotekar etc. Nyuddannede kan søge stillingen.

Vi tilbyder

Et spændende og udfordrende job i en politisk styret organisation med fokus på at skabe resultater. Vi har fokus på at skabe faglig udvikling gennem sparring i et kreativt tænkende og uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor alle kan og skal bidrage. Vi tilbyder fleksible arbejdstider med større fokus på input og resultater end stringente arbejdsformer på en central placering i smukke lokaler midt i København.  

Kontakt foreningen

Hvis du er interesseret i en eller flere af stillingerne, så er du velkommen til at skrive eller ringe og høre mere hos sekretariatschef Christian Schultz csc@danskelandbrugsskoler.dk mobil 22906035

Ansøgninger og CV sendes inden d. 19. april 2021 til post@danskelandbrugsskoler.dk

Der holdes løbende samtaler så alle interesserede