Danske Landbrugsskoler – Skoleterminer 2019

I linket kan du se en samlet oversigt over alle 11 medlemsskolers skoleterminer på ugebasis. For at se detaljerede oplysninger skal du gå ind på den enkelte skoles hjemmeside. Du kan finde links under landbrugsskoler på hjemmesiden.
Skoleterminer på landbrugsskolerne