22. november, 2018
Agromek 2018 – Danske Landbrugsskoler deltager med fælles stand
- Danske Landbrugsskoler har igen i 2018 en fælles stand på Agromek. Alle 12 medlemsskoler har undladt at have selvstændige stande og i stedet koncentrerer man indsatsen på den fælles stand hvor fokus vil være på at styrke den fælles fortælling om landbrugsuddannelsen og skabe mere synlighed omkring det fantastiske stykke arbejde, der bliver gjort ude […]
3. september, 2018
Uddannelsesseminar d. 17. september 2018 på Nordjyllands Landbrugsskole
- L&F og Danske Landbrugsskoler arrangerer Uddannelsesseminar d. 17. september 2018 på Nordjyllands Landbrugsskole. Deltagere bliver forstandere og direktører på de skoler der udbyder landbrugsuddannelsen, skolernes bestyrelsesformænd samt udvalgte nøglemedarbejdere. Mødet ledes og faciliteres af Martin Merrild og Lone Andersen i samarbejde med Nordjyllands Landbrugsskole og Danske Landbrugsskolers formandsskab. Program Uddannelseseminar
3. september, 2018
Fælles årsmøde for jordbrugets uddannelser d. 23-24. august 2018 på Bygholm Landbrugsskole
- Danske Landbrugsskoler, skoleudvalget og Bygholm Landbrugsskole arrangerede igen i år med stor succes et fælles årsmøde. Der var 240 tilmeldte der fik en åbningstale fra undervisningsminister Merete Riisager, 4 inspirationsoplæg, 13 workshop og 8 faglige møder. Årsmødeprogram 2018
7. december, 2017
Ny formand for Danske Landbrugsskoler
- Jens Munk Kruse er blevet valgt som formand for Danske Landbrugsskoler. Kaj Aage Højgaard er ny næstformand
16. juni, 2017
Fælles årsmøde for jordbrugets uddannelser 2017
- Det fælles årsmøde for jordbrugets uddannelser 2017 afholdes i år på Asmildkloster Landbrugsskole d. 24-25. august. Programmet er blevet meget spændende med 20 workshops, 4 inspirationsoplæg, mange sociale aktiviteter. Vi glæder os til at at inspirere, udvikle og networke med jer alle. Vel mødt 🙂 Fælles arsmøde jordbrugets uddannelser 2017 – invitation 
17. maj, 2017
Danske Landbrugsskoler – Skoleterminer 2017
- Skoleterminer på landbrugsskolerne
17. maj, 2017
Årsmøde for jordbrugets uddannelser 2017
- Årsmødet for jordbrugets uddannelser afholdes i år på Asmildkloster Landbrugsskole d. 24-25. august og der er igen lagt op til et spændende årsmøde med hele 20 workshops, 4 inspirationsoplæg, besøg fra minister etc. Hovedtemaerne er digitalisering og didaktik og vi vil arbejde med emnerne fra alle teoretiske og praktiske måder og muligheder. Vi glæder os […]
23. juni, 2016
Danske Landbrugsskolers nyhedsbrev juni 2016
- Danske Landbrugsskolers Nyhedsbrev april 2016
23. juni, 2016
Fælles årsmøde jordbrugets uddannelser 2016 – Program og tilmelding
- Igen i år afholdes der et fælles årsmøde for jordbrugets uddannelser. Årsmødet afholdes på Dalum Landbrugsskole og Kold College d. 25-25. august. Program: Fælles årsmøde jordbrugets uddannelser 2016 Tilmelding: http://www.aarsmoede.dk/