Åbent hus og informationsmøder

  - Orienteringsaftener, infomøder og andre aktiviteter

Åbent hus, orienteringsaftener, infomøder og andre aktiviteter på Landbrugsskolerne i den nærmeste fremtid.

Asmildkloster
Åbent hus d. 15. november kl. 10-14
Info-møde om lederuddannelsen d. 20. november kl. 19.30
Info-møde om grunduddannelsen d. 2. december kl. 19.00

Nordjylland
Info-møde vedr. produktionsleder og agrarøkonom d. 27. november kl. 19.00

Grindsted
Oplevelseskurser d. 28 + 29. november 2014
Åbent hus d. 17. januar 2015

Kalø
Åbent hus d. 24. januar kl. 11-15

Gråsten
Karrieremesse d. 4. december kl. 14
Infomøde d. 4. december kl. 18.30

Bygholm Landbrugsskole
Info-møde for HF1 d. 19. november kl. 19
Orienteringsaften for grundforløb d. 25. november kl. 19
Åbent hus d. 24. januar kl. 11-15

Agroskolen
Orienteringsaften om lederuddannelsen d. 20. november kl. 19

Dalum

Orienteringsaften om lederuddannelsen og studentervejen d. 4. december kl. 19.30

Åbent hus d. 31. januar kl. 10-14 på begge afdelinger i Korinth og Odense

JU

Info-møde om produktionsleder og agrarøkonom d. 20. november kl. 19
Info-møde om landmand, jordbrugsmaskinfører og Grøn EUX d. 31. januar 2015

Kjærgård
Info-aften for HF og produktionsledere d. 26. november kl. 19.30
Åbent hus d. 17. januar kl. 11-15